ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ

Γενικευμένη αυτοδιάθεση ονομάζεται το πολιτικό αίτημα να είναι ο κάθε κοινωνικός άνθρωπος ελευθερόφρων, αυτοπροαίρετος, αυτεπίτακτος και αυτεξούσιος, να απολαμβάνει χωρίς όρους και προϋποθέσεις τα πολιτικοθεσμικά και οικονομικοκοινωνικά μέσα που τον καθιστούν ικανό να μετέχει στον ιστορικά κατακτημένο βαθμό ελευθερίας και στην πολιτισμική ακεραιότητα της ιστορικής ολότητας.

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

ΑΚΕΠ- Νέα αφίσα: Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΒΑΤΟΜΟΡΦΟΣ ΛΥΚΟΣΟ «προβατόμορφος λύκος» είναι έμβλημα της αστικής συντηρητικής φιλοσοφικο-πολιτικής αντίληψης της συνεργασίας των τάξεων, του ταξικού και διαταξικού συμφιλιωτισμού, της αναβλητικότητας και της ασυγκρουσίας.

Το έμβλημα του «προβατόμορφου λύκου» σχεδιάστηκε από τον Μπέρναρ Σω το 1910 στο βιτρό «Fabian Window», και έγινε το έμβλημα της «Φαβιανής Εταιρείας» -από το όνομα του Ρωμαίου Ύπατου Φάβιου. Η «Φαβιανή Εταιρεία», μέλη της οποίας ίδρυσαν το London School of Economics, ήταν ο πρόδρομος του Εργατικού Κόμματος της Αγγλίας.

Διαβάστε περισσότερα...

Θρυλείται ότι ο  Μπέρναρ Σω εμπνεύστηκε το έμβλημα του «προβατόμορφου λύκου» από το εδάφιο 7,15 του «Κατά Ματθαίον» Ευαγγελίου, που αναφέρει: «Προσέχετε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασιν προβάτων, έσωθεν δε εισίν λύκοι άρπαγες». Ως εκ τούτου, αρκετοί θεώρησαν το έμβλημα του «προβατόμορφου λύκου» σύμβολο αντιχριστιανικών μυστικιστικών και αποκρυφιστικών εταιρειών της εποχής.

Ο «φαβιανισμός» στο εσωτερικό των κρατών αφοπλίζει πολιτικά-ιδεολογικά τις υποτελείς τάξεις και τις καθιστά εύκολη λεία στους λύκους της οικονομικο-κοινωνικής εξουσίας και της εκμετάλλευσης.

Ο «φαβιανός ιμπεριαλισμός» είναι σύγχρονος κοσμοπολιτισμός, που προπαγανδίζεται από τις Μεγάλες Δυνάμεις σε λαούς και χώρες-κράτη που θέλουν να υποτάξουν.

Μεταξύ των προοδευτικών πνευμάτων που άσκησαν εξουθενωτική κριτική στο «φαβιανισμό» ήταν και οι ιδρυτές του Επιστημονικού Σοσιαλισμού.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2015
ΑΚΕΠ-Γραφείο τύπου,
Μίκα Στάθη

ΑΚΕΠ: Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΡΟΒΑΤΟΜΟΡΦΟΣ ΛΥΚΟΣ

ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ-ΑΚΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια: