ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ

Γενικευμένη αυτοδιάθεση ονομάζεται το πολιτικό αίτημα να είναι ο κάθε κοινωνικός άνθρωπος ελευθερόφρων, αυτοπροαίρετος, αυτεπίτακτος και αυτεξούσιος, να απολαμβάνει χωρίς όρους και προϋποθέσεις τα πολιτικοθεσμικά και οικονομικοκοινωνικά μέσα που τον καθιστούν ικανό να μετέχει στον ιστορικά κατακτημένο βαθμό ελευθερίας και στην πολιτισμική ακεραιότητα της ιστορικής ολότητας.

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

ΑΚΕΠ: Για το αγροτικό κίνημα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι οικονομικές αξιώσεις των μικρομεσαίων αγροτών για αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και για καθορισμό κατώτατων εγγυημένων τιμών στα προϊόντα τους είναι δίκαιες και επιβεβλημένες από την οικονομική πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας.

Ο νόμος κίνησης της καπιταλιστικής εμπορευματικής παραγωγής συσσώρευση-συγκέντρωση-συγκεντροποίηση έχει εφαρμογή και στον τομέα της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας κι εκδηλώνεται σαν τάση απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας των μικρομεσαίων αγροτών προς όφελος των μεγαλοαγροτών και των μεγάλων αγροτικών επιχειρήσεων.

Όμως πέραν της νομοτελειακής τάσης συγκεντροποίησης της αγροτικής παραγωγής ο ανταγωνισμός μεταξύ των ιμπεριαλιστικών χωρών-κρατών διαμόρφωσε πολιτικές παρέμβασης που καθορίζουν την τελική τιμή των αγροτικών προϊόντων. Έτσι, μέσα από τις παρεμβάσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ε.Ε.και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η κατανομή της αξίας του αγροτικού προϊόντος μεταξύ παραγωγού, μεσάζοντα-εμπόρου και βιομήχανου, γίνεται σε βάρος του μικρομεσαίου παραγωγού.

Π.χ. σχεδόν ο μισός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάει σε αγροτικές επιχορηγήσεις κυρίως σε μεγαλοαγρότες και σε υψηλής αξιακής και οργανικής σύνθεσης αγροεπιχειρήσεις. Έτσι ο νόμος της αξίας που στον καπιταλισμό λειτουργεί με την μορφή των τιμών παραγωγής, δηλαδή κόστος παραγωγής συν μέσο κέρδος, λειτουργεί σε βάρος των μεσαίων και μικρών παραγωγών.

Ειδικά στην Ελλάδα, λόγω των ιδιομορφιών της ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισμού, η νομοτελειακή τάση συγκεντροποίησης της αγροτικής παραγωγής δεν οδηγεί σε διαρθρωτικές ολοκληρώσεις ανάλογες με αυτές των χωρών του ανεπτυγμένου καπιταλισμού αλλά αποδιαρθρώνει τις οικονομικές δομές της υπαίθρου και υποβαθμίζει κι εξαθλιώνει μεγάλα τμήματα του αγροτικού πληθυσμού.

Οι μικρομεσαίοι αγρότες είναι ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Η επαπειλούμενη καταστροφή των μικρομεσαίων αγροτών αφορά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και κυρίως τους μισθοσυντήρητους των οποίων είναι ο πιο κοντινός και πιο ουσιαστικός κοινωνικο-οικονομικός σύμμαχος.

Δυστυχώς σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων αγροτών είναι οπαδοί, ψηφοφόροι και υποστηρικτές των δύο μεγάλων καθεστωτικών κομμάτων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, που έχουν πολιτική επιδίωξη την συρρίκνωση του αγροτικού πληθυσμού και την απαλλοτρίωση της μικρομεσαίας αγροτικής ιδιοκτησίας προς όφελος των μεγαλοαγροτών και των μεγάλων καπιταλιστικών αγροεπιχειρήσεων.

Μακάρι λοιπόν, ο σημερινός δίκαιος αγώνας των μικρομεσαίων αγροτών να τους οδηγήσει σε κοινωνικά και πολιτικά συμπεράσματα και να τους απεγκλωβίσει από την νοοτροπία και τα ιδανικά της σημερινής καπιταλιστικής κοινωνίας και από τα καθεστωτικά κόμματα,της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου
Μίκα Στάθη

http://www.akeppress.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: