ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ

Γενικευμένη αυτοδιάθεση ονομάζεται το πολιτικό αίτημα να είναι ο κάθε κοινωνικός άνθρωπος ελευθερόφρων, αυτοπροαίρετος, αυτεπίτακτος και αυτεξούσιος, να απολαμβάνει χωρίς όρους και προϋποθέσεις τα πολιτικοθεσμικά και οικονομικοκοινωνικά μέσα που τον καθιστούν ικανό να μετέχει στον ιστορικά κατακτημένο βαθμό ελευθερίας και στην πολιτισμική ακεραιότητα της ιστορικής ολότητας.

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΚΕΠ: ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΥΠΝΩΤΤΟΥΣΑ…

Η πολιτική κατεύθυνση που ενεργοποιεί και ενοποιεί αγωνιστικά τους μισθοσυντήρητους και το λαό, για ν’ αντιμετωπίσουν τα οξυμένα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, ονομάζεται, σήμερα, «ανένδοτος αγώνας για την ανατροπή της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και την αναίρεση των μέτρων μνημονίου-ΠΑΣΟΚ-ΤΡΟΪΚΑΣ», και εκφράζεται με το σύνθημα «ΚΑΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ».
Ο εχθρός ελαύνει με νέα αντιλαϊκά μέτρα. Η υπνώττουσα αριστερά οφείλει να αφυπνισθεί. Τα ιδιοτελή κομματικά ενύπνια, οι ατομικές φιλοδοξίες και οι συνεχείς φλυαρίες για τα ζητούμενα και τα «δια ταύτα» του κινήματος, είναι ο ουσιαστικότερος σύμμαχος του σημερινού καθεστώτος κι ο σημαντικότερος εχθρός του πολιτικά ακέφαλου και χωρίς κατεύθυνση εργατικού πληθυσμού. Η ενότητα του ριζοσπαστικού πολιτικού χώρου κι εν γένει της Αριστεράς -που δεν είναι αυτοσκοπός- θα προκύψει μόνον μέσα από την ενιαία δράση, στον κοινό αγώνα για τον κοινό σκοπό.
Οι πολιτικές προτάσεις και απόψεις που στοχεύουν να ενοποιήσουν πρακτικά την αυθόρμητη αγανάκτηση του ταξικά διαρθρωμένου πληθυσμού ενάντια στην αφόρητη σημερινή οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση, είναι οι πολιτικές προτάσεις και απόψεις που αντιλαμβάνονται την άμεση ανάγκη, κάθε πρωτοβουλιακή προσπάθεια από προσωπικότητες κλπ., και κάθε τμήμα του ριζοσπαστικού και αριστερού χώρου να επικεντρωθεί και να προσανατολιστεί άμεσα, με όλες και όσες δυνάμεις διαθέτει, στο συντονισμό της πρακτικής δράσης, για ν’ ανατραπεί άμεσα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ν’ αναιρεθούν άμεσα τα μέτρα μνημονίου-ΠΑΣΟΚ-τρόικας.
Όλοι γνωρίζουν την αλήθεια της ρήσης «χωρίς επαναστατική θεωρία δεν μπορεί να υπάρχει επαναστατικό κίνημα…» Κατά την διαλεκτική κοσμοθεωρία, λοιπόν, ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που λέει ότι είναι, αλλά είναι αυτό που πράττει. Γράφει ο Γκράμσι:
«Και δεν συμβαίνει συχνά να υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στο διανοητικό γεγονός και τον κανόνα συμπεριφοράς; Ποια θα ήταν τότε η πραγματική κοσμοαντίληψη; Εκείνη που βεβαιώνεται λογικά ως διανοητικό γεγονός ή εκείνη που προκύπτει από την πραγματική δραστηριότητα καθενός, που υπολανθάνει στη δράση του; Και αφού η δράση είναι πάντα πολιτική δράση, δεν μπορούμε να πούμε ότι η πραγματική φιλοσοφία του καθενός περιέχεται ολόκληρη στην πολιτική του [δηλαδή στην πράξη του]; Αυτή η αντίθεση ανάμεσα στη σκέψη και τη δράση, δηλαδή η συνύπαρξη δυο κοσμοαντιλήψεων, που η μια βεβαιώνεται στα λόγια και η άλλη εκφράζεται με έργα, δεν οφείλεται πάντα σε πλάνη. Η πλάνη μπορεί να είναι ικανοποιητική εξήγηση για μερικά μεμονωμένα άτομα, ή ακόμη για κάπως ομοιογενείς ομάδες, δεν είναι όμως ικανοποιητική όταν η αντίθεση διαπιστώνεται στη ζωή πλατιών μαζών: τότε αυτό δεν μπορεί παρά να είναι έκφραση βαθύτερων αντιθέσεων ιστορικοκοινωνικής τάξης».
Σήμερα, οι ηγεμονεύουσες κοσμοαντιλήψεις του ριζοσπαστικού πολιτικού χώρου και των τμημάτων του είναι αυτές που υπολανθάνουν και υπονοούνται στην πολιτική πρακτική του, κι έρχονται σε καταφανέστατη αντίθεση με την διαλεκτική κοσμοθεωρία και τα κοινωνικά ταξικά συμφέροντα που υπηρετεί η κοσμοθεωρία αυτή. Κωλυσιεργούν, λοιπόν, άλλοτε εκούσια κι άλλοτε ακούσια, να συμπράξουν και να δώσουν νόημα και κατεύθυνση σ’ έναν προφανή και αυτονόητο αγώνα για την προάσπιση των λαϊκών συμφερόντων -έστω, και αστικοδημοκρατικό. Ας συνέλθουν, λοιπόν, κι ας ενεργοποιηθούν άμεσα. Διότι, αν δεν το κάνουν, θα ξεπεραστούν σίγουρα από τις συνθήκες. Ας ενεργοποιηθούν, λοιπόν, έστω κι από κομματική ιδιοτέλεια. Διότι τέτοιοι που είναι, μόνο από κομματική ιδιοτέλεια μπορούν να συμπράξουν στον κοινό αγώνα. Ας ενεργοποιηθούν, λοιπόν, έστω και κομματικά ιδιοτελώς. Το κίνημα σήμερα τους έχει ανάγκη.
Σήμερα, οι καιροί δεν είναι καθόλου ομαλοί. Η οξύτατη οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση του καπιταλισμού και οι πολιτικές επιλογές της ηγεμονεύουσας μερίδας της ελληνικής αστικής τάξης, που υλοποιούνται στα μέτρα ΠΑΣΟΚ-ΤΡΟΪΚΑΣ, ανακλώνται στη συνείδηση του ταξικά διαρθρωμένου πληθυσμού, σαν αντιμαχία της σημερινής οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας με τις παραδοσιακές κοσμοαντιλήψεις και πολιτικές ιδεολογίες. Η αντιμαχία, αυτή, του λαού, με τις παραδοσιακές πολιτικές πεποιθήσεις, είναι ακόμη αυθόρμητη και ατομική και γι’ αυτό παθητική.
Αν, λοιπόν, δεν υπάρξει ηγεμονική πολιτική κατεύθυνση από τις ριζοσπαστικές και προοδευτικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας, που θα δίνει ρεαλιστική δυνατότητα ανατροπής των σημερινών συνθηκών και θα οδηγεί σ’ ένα συνειδητό, οργανωμένο, μαζικό κίνημα, με στόχους, κατεύθυνση και προοπτική, τότε, όπως έχει συμβεί πολλές φορές σε ανάλογες ιστορικές συνθήκες, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα:
α) να μετατραπεί η απόγνωση του λαού σε παθητικότητα και μοιρολατρική υποταγή. Στην περίπτωση αυτή, η κοινωνική κατάσταση θα πηγαίνει καθημερινά από το κακό στο χειρότερο, κι ο θεός ας βάλει το χέρι του…
β) να προκύψει, αν υπάρξει η κατάλληλη αφορμή, ένα αυθόρμητο, σαν καταστροφικό φυσικό φαινόμενο, εξεγερτικό ξέσπασμα, χωρίς στόχους, χωρίς κατεύθυνση και χωρίς προοπτική που, ή θ’ αξιοποιηθεί από συντηρητικές κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, για να οδηγηθεί η ελληνική κοινωνία σε αυταρχικότερες από τις σημερινές μορφές διακυβέρνησης, ή θα βρεθεί πάλι κάποιος «σωτήρας», πολιτικός ηγέτης ή κόμμα του κεντροαριστερού χώρου, τύπου «ΠΑΣΟΚ-3ης Σεπτέμβρη», που θ’ αξιοποιήσει τις συνθήκες και θα ευνουχίσει για μια ακόμα φορά ιδεολογικά-πολιτικά το λαό προς όφελος της άρχουσας τάξης. Και στην περίπτωση αυτή, η κοινωνική κατάσταση θα πηγαίνει καθημερινά από το κακό στο χειρότερο, κι ο θεός ας βάλει το χέρι του…
Ο εχθρός ελαύνει. Τα νέα αντιλαϊκά μέτρα είναι προ των πυλών. Οι καιροί ου μενετοί. Ο ριζοσπαστικός πολιτικός χώρος οφείλει να δράσει ενιαία και άμεσα.
Μανώλης Γρηγοριάδης-Μάκης Παπαπέτρου

Δεν υπάρχουν σχόλια: