ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ

Γενικευμένη αυτοδιάθεση ονομάζεται το πολιτικό αίτημα να είναι ο κάθε κοινωνικός άνθρωπος ελευθερόφρων, αυτοπροαίρετος, αυτεπίτακτος και αυτεξούσιος, να απολαμβάνει χωρίς όρους και προϋποθέσεις τα πολιτικοθεσμικά και οικονομικοκοινωνικά μέσα που τον καθιστούν ικανό να μετέχει στον ιστορικά κατακτημένο βαθμό ελευθερίας και στην πολιτισμική ακεραιότητα της ιστορικής ολότητας.

Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Το Μέτωπο Α-Α πρωτοστατεί στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στα Τρίκαλα

Βλέπε βίντεο:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=OrNdjnQHNxM

Δεν υπάρχουν σχόλια: